Bostadsrättsföreningar

Som bostadsrättsförening finns det goda skäl i att investera i och erbjuda de boende en väl fungerade laddlösning för el- och hybridbilar. Dels för miljöns skull, men också av ekonomiska skäl. Vi erbjuder kompletta laddlösningar till bostadsrättsföreningar. Vi vet vad som krävs för att säkerställa optimal laddning, rättvis fördelning och nöjda användare.
Vi hjälper dig med bidragsansökan till klimatklivet.

Under de kommande åren kommer andelen elbilar att mångdubblas och behovet av laddstationer följa därpå. De bostadsrättsföreningar som saknar bra laddlösningar kommer att anses mindre attraktiva, vilket i sin tur leder till sjunkande lägenhetspriser. De föreningar som däremot installerar en bra, framtidssäkrad laddlösning kommer att vara vinnarna. Kostnaden för installationen fördelas rättvist mellan medlemmarna, och beroende på hur ni lägger upp det kan installationen till och med bli en intäkt till föreningen. I framtiden kommer elbilarna dessutom att fungera som mobila energilager, som även ger tillbaka till fastigheten och kapar fastighetens energitoppar, vilket leder till en lägre elkostnad för hela fastigheten. Just nu har ni som förening dessutom möjlighet att ansöka om bidrag för installationen av laddlösningar med upp till 50 % av investeringskostnaden i hårdvara och installation.När frågan om elbilsladdning kommer på tal i en bostadsrättsförening är det många som tycker att det är snårigt och många frågor kommer upp på agendan. Och ja, det finns en hel del parametrar att ta ställning till för att komma fram till en driftsäker, framtidssäkrad och skalbar lösning för elbilsladdning. Vår leverantör är störst i Europa på smart laddning och har sedan 2010 levererat mer än 45 000 laddpunkter till kunder såsom kommuner, flygplatser och företag. Vi samarbetar även med privata parkeringsbolag, t.ex. Easypark och QPark och erbjuder kompletta laddlösningar till bostadsrättsföreningar. Vi vet vad som krävs för att säkerställa optimal laddning, rättvis fördelning och nöjda användare. Baserat på vår erfarenhet guidar vi dig genom processen och ger dig svaren på det som vi vet är de viktigaste frågorna.

CellCharge vill vara med och påskynda omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Boka ett kostnadsfritt offertmöte idag!

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

© 2019 CellCharge | Powered by Weberfy