Brist på installatörer hotar regeringens klimatmål

Nettoutsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara noll år 2045. Tyvärr hotar bristen på elektriker, vvs-montörer och andra installatörer möjligheten att nå klimatmålet, visar en ny rapport som presenteras i riksdagen.

Förutsättningarna för att klara klimatomställningen i Sverige bygger i mycket hög grad på kraftigt minskade utsläpp från industrin och från inrikes transporter. Det förlitar sig i sin tur på elektrifiering och energieffektivisering.

– Klimatomställningen är möjlig att genomföra, säger Installatörsföretagens vd Ola Månsson. Det hänger dock på att yrkesskickliga installatörer kan planera, projektleda och utföra jobbet. Vi vill att regeringen tar ett helhetsgrepp om klimatfrågan och gör kompetensförsörjningen till en del av den samlade klimatstrategin.

Installatörsföretagen menar att utan fler installatörer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, så riskerar satsningar på solceller, laddinfrastruktur och energieffektivisering av fastigheter att gå om intet. Samtidigt behövs också en utveckling av spetskompetensen i branschen. Företagens vassaste medarbetare behöver enligt arbetsgivarna lära sig nya tekniker och få med sig hela företaget i omställningen.

– Det blir uppenbart hur viktigt det är att olika departement, utskott och branscher pratar ihop sig med varandra för att kunna genomföra klimatomställningen, säger Amanda Rafter Ekenman som är chef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen. Frågan berör alla. Preliminära siffror visar att utsläppen i Sverige ökade förra året – så det är dags att ta tag i frågan på riktigt, och då bör utbildningsfrågorna vara med från början.

Installationsbranschen har idag runt 70 000 medarbetare.

Källa: Voltimum