19Jun

Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Riksdagen har nu beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket snart kan besluta om nya stöd till klimatinvesteringar. Vi planerar för att öppna för nya ansökningar i augusti. I vårbudgeten som riksdagen beslutade 18 juni avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd i Klimatklivet och att det totala...

Läs mer
18Jun

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation – ladda hemma

Bidrag till laddstationer för elfordon 2019 I vårändringsbudgeten 2019 som regeringen lagt finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet. Hur anslaget ska fördelas på de olika delarna vet vi inte i nuläget. Vi avvaktar ett förtydligande från regeringen kring detta. Vi vet heller inte om förutsättningarna för ansökan kommer att förändras eller om förordning (2017:1318) kommer att vara oförändrad. Vi kommer att uppdatera informationen fortlöpande. Det går...

Läs mer