2Jul

Laddning av laddningsbara bilar

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag, så kallat Schukouttag. Den laddkabel med vanlig stickpropp som man eventuellt får med när man köper en laddbar bil, bör man se som en tillfällig lösning när andra laddmöjligheter saknas. Men även om användningen då blir tillfällig är den inte alltid riskfri, eftersom alla elinstallationer skiljer sig åt i utförande, ålder och skick. Dessutom påverkas risken kraftigt av hur hög...

Läs mer
28Jun

Laddning av laddningsbara bilar – ett stresstest för eluttaget

Elbilsladdning i befintliga vägguttag är ett återkommande ämne som ofta väcker känslor och debattvilja. Vissa förespråkar totalförbud, andra ser ingen risk i denna nya användning. Som alltid är sanningen mer komplicerad än så, vilket sällan ryms i ett enkelt svar. Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag, så kallat Schukouttag. Den laddkabel med vanlig stickpropp som man eventuellt får med när man köper en laddbar bil, bör...

Läs mer
26Jun

Brist på installatörer hotar regeringens klimatmål

Nettoutsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara noll år 2045. Tyvärr hotar bristen på elektriker, vvs-montörer och andra installatörer möjligheten att nå klimatmålet, visar en ny rapport som presenteras i riksdagen. Förutsättningarna för att klara klimatomställningen i Sverige bygger i mycket hög grad på kraftigt minskade utsläpp från industrin och från inrikes transporter. Det förlitar sig i sin tur på elektrifiering och energieffektivisering. – Klimatomställningen är möjlig att genomföra, säger Installatörsföretagens...

Läs mer