Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Riksdagen har nu beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket snart kan besluta om nya stöd till klimatinvesteringar. Vi planerar för att öppna för nya ansökningar i augusti.

I vårbudgeten som riksdagen beslutade 18 juni avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd i Klimatklivet och att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor. I slutet av juni får Naturvårdsverket besked om hur vi ska hantera pengarna.

Stödet förändras

Det finns behov av att utveckla och förändra delar av stödet jämfört med tidigare. Förändringar i Klimatklivet kommer bland annat att återspeglas i nya förordningar samt i vägledning från Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Mer information kommer i slutet av juni.

Två ansökningsomgångar 2019

Vi planerar två ansökningsomgångar 2019, varav den första i augusti. En andra omgång öppnar troligtvis i oktober. Datum för ansökningsperioden i augusti meddelas i slutet av juni.

Förbered ansökan redan nu

Potentiella sökande kan gärna förbereda för nya ansökningar redan nu utifrån de regler som hittills gällt. Flera av de underlag och beräkningsverktyg som använts tidigare kommer i huvudsak att vara tillämpliga även om Klimatklivet förändras. Det gäller till exempel konkret beskrivning av klimatinvesteringen, beräkningar av utsläppsminskning och lönsamhetskalkyl. Även övrig finansiering vid sidan av klimatinvesteringsstödet samt eventuella samarbeten och partners bör förberedas redan nu av den som vill söka. Vägledning med verktyg för ansökan kommer att publiceras så snart som möjligt efter att nya förordningar beslutas.

Om stödet

Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som sökt stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som har fått stöd handlar om allt från transporter och infrastruktur till biogas, fjärrvärme och lustgasdestruktion. Information om resultaten från Klimatklivet finns på våra resultatsidor.

Källa: Naturvårdsverket