Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation – ladda hemma

Bidrag till laddstationer för elfordon 2019

I vårändringsbudgeten 2019 som regeringen lagt finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet.

Hur anslaget ska fördelas på de olika delarna vet vi inte i nuläget. Vi avvaktar ett förtydligande från regeringen kring detta.

Vi vet heller inte om förutsättningarna för ansökan kommer att förändras eller om förordning (2017:1318) kommer att vara oförändrad.

Vi kommer att uppdatera informationen fortlöpande.

Det går inte att ansöka än

Det är inte möjligt att ansöka om bidrag för Ladda-hemma innan vi fått veta mer.

Kontakt

Naturvårdsverkets kundtjänst.

Öppettider: vardagar kl 8.00-16.30
Telefon: 010-698 10 00

Källa: Naturvårdsverket