Laddning av laddningsbara bilar

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag, så kallat Schukouttag. Den laddkabel med vanlig stickpropp som man eventuellt får med när man köper en laddbar bil, bör man se som en tillfällig lösning när andra laddmöjligheter saknas. Men även om användningen då blir tillfällig är den inte alltid riskfri, eftersom alla elinstallationer skiljer sig åt i utförande, ålder och skick. Dessutom påverkas risken kraftigt av hur hög laddström man laddar med. Minska riskerna
Hur gör man då för att minska riskerna vid denna typ av laddning? Ja, ställer man ner laddströmmen till ett minimum, gärna under 8A, och endast använder uttag som inte ingår i långa installationskedjor av vanliga uttag så har man drastiskt minskat risken för varmgång och brand. Men riskfritt blir det inte. Så här kan det gå