2Jul

Laddning av laddningsbara bilar

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag, så kallat Schukouttag. Den laddkabel med vanlig stickpropp som man eventuellt får med när man köper en laddbar bil, bör man se som en tillfällig lösning när andra laddmöjligheter saknas. Men även om användningen då blir tillfällig är den inte alltid riskfri, eftersom alla elinstallationer skiljer sig åt i utförande, ålder och skick. Dessutom påverkas risken kraftigt av hur hög...

Läs mer
28Jun

Laddning av laddningsbara bilar – ett stresstest för eluttaget

Elbilsladdning i befintliga vägguttag är ett återkommande ämne som ofta väcker känslor och debattvilja. Vissa förespråkar totalförbud, andra ser ingen risk i denna nya användning. Som alltid är sanningen mer komplicerad än så, vilket sällan ryms i ett enkelt svar. Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag, så kallat Schukouttag. Den laddkabel med vanlig stickpropp som man eventuellt får med när man köper en laddbar bil, bör...

Läs mer
26Jun

Brist på installatörer hotar regeringens klimatmål

Nettoutsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara noll år 2045. Tyvärr hotar bristen på elektriker, vvs-montörer och andra installatörer möjligheten att nå klimatmålet, visar en ny rapport som presenteras i riksdagen. Förutsättningarna för att klara klimatomställningen i Sverige bygger i mycket hög grad på kraftigt minskade utsläpp från industrin och från inrikes transporter. Det förlitar sig i sin tur på elektrifiering och energieffektivisering. – Klimatomställningen är möjlig att genomföra, säger Installatörsföretagens...

Läs mer
19Jun

Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Riksdagen har nu beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket snart kan besluta om nya stöd till klimatinvesteringar. Vi planerar för att öppna för nya ansökningar i augusti. I vårbudgeten som riksdagen beslutade 18 juni avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd i Klimatklivet och att det totala...

Läs mer
18Jun

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation – ladda hemma

Bidrag till laddstationer för elfordon 2019 I vårändringsbudgeten 2019 som regeringen lagt finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet. Hur anslaget ska fördelas på de olika delarna vet vi inte i nuläget. Vi avvaktar ett förtydligande från regeringen kring detta. Vi vet heller inte om förutsättningarna för ansökan kommer att förändras eller om förordning (2017:1318) kommer att vara oförändrad. Vi kommer att uppdatera informationen fortlöpande. Det går...

Läs mer